Wroclaw Aircargo Terminal Ltd
ul Skarzynskiego 36
PL-54-530 Wroclaw Airport
Poland

Tel: +48 (0)71 358 11 21
Fax: +48 (0)71 358 11 22
Email: cargowro@airport.wroclaw.pl or sc.ldt@airport.wroclaw.pl
www.ldt.com.pl
Contact Józef Dziedziczko, President

Close window